Rocznik ukazuje się regularnie od 2001 roku. Z naukowego periodyku, w którym prezentowali wyniki własnych dociekań przedstawiciele białostockiego środowiska językoznawczego, „Białostockie Archiwum Językowe" przekształciło się w czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Problematyka czasopisma skoncentrowana jest przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących polszczyzny, na łamach czasopisma  upowszechniamy także wyniki badań istotne z punktu widzenia lingwistyki światowej, czemu poświęcone są numery specjalne. Celem czasopisma jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla badaczy z polskich i zagranicznych środowisk językoznawczych. Międzynarodowej i interdyscyplinarnej wymianie myśli służy elektroniczna wersja "BAJ-a" oraz publikowanie tekstów online. Czasopismo notowane jest na liście ICI Journal Master, a także indeksowane jest w bazach ERIH PLUS, CEEOL, CEJSH, EBSCO ULTIMATE, Google Scholar Citations, PBN.

ISSN: 1641-6961 (Print) DOI: 10.15290

         OA        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • ERIH PLUS
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • EBSCO ULTIMATE
  • CROSSREF
  • GOOGLE SCHOLAR

MNISW
2017 r. : 9, 2021r.: 20