Leksykografia. Słownik specjalistyczny, red. Monika Bielińska, Universitas, Kraków 2020, ss. 478+2 nlb.+ilustracje


Żmigrodzki, P. (2021) „Leksykografia. Słownik specjalistyczny, red. Monika Bielińska, Universitas, Kraków 2020, ss. 478+2 nlb.+ilustracje”, Białostockie Archiwum Językowe, (21), s. 189-196. doi: 10.15290/baj.2021.21.15.

Piotr Żmigrodzki  piotr.zmigrodzki@ijp.pan.pl
Instytut Języka Polskiego, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5662-2904