Cechy i funkcje nadawcy dziewiętnastowiecznych inskrypcji nagrobnych na katolickich cmentarzach Podola

Olena Havryliuk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Abstrakt

The article presents 19th‑century tombstone inscriptions from Catholic cemeteries in Podolia. An important part of the inscription is the marking of the founder and their relationship to the deceased. The article analyzes tombstone inscriptions from the historic Catholic cemeteries of Podolia that were made in the 19th and early 20th century. The presented inscriptions were saved and photographed by the author of the article during research internships, the “Save my great‑grandfather save from oblivion” (“Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”) program, as well as planned trips to document the tombstones and publish the findings.

Słowa kluczowe:

Podolia, grave inscriptions, characteristics of the deceased, founder, features and functions of the commemorator, relations

Biernat A., 1987, Dziewiętnastowieczne napisy epigraficzne na ziemiach Królestwa Polskiego, Wrocław.

Borkowski I., 2000, Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych, w: Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, Wrocław, s. 343–354.

Długosz K., 2010, Inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym. Wydanie II zmienione i rozszerzone, Gorzów Wielkopolski.

Havryliuk O., 2020, Dziewiętnastowieczne inskrypcje z terenu Podola jako znaki języka i kultury polskiej: wartości dydaktyczne, w: Wiek XIX na lekcjach języka polskiego. Literatura – język – kultura – historia, red. B. Gala‑Milczarek, A. Klimas, A. Kowalkiewicz‑Kulesza, Siedlce, s. 83–95.

Kolbuszewski J., 1985, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław.

Rogowska‑Cybulska E., 2012, Inskrypcje nagrobne wiejskiego cmentarza jako nośniki pamięci o zmarłych (na przykładzie cmentarza parafialnego w Łojach w diecezji łomżyńskiej), „Studia Łomżyńskie” 22, s. 91–118.

Słownik wileński, https://eswil.ijp.pan.pl (dostęp: 15.05.2022).

Steczko I., 2011, Językowe sposoby wyrażania aktu śmierci w dawnych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviesis. Studia Linguistica” VI, s. 92–108.

Syrnicka K., 2001, Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie. Tradycja i współczesność, Wilno – Lublin.

Wasilewska‑Lipke, Z., 2012, Cmentarz jako opowieść. Co opowiada stary cmentarz Dieweg w Uccle?, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2(5), s. 99–125.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-30


Havryliuk, O. (2022) „Cechy i funkcje nadawcy dziewiętnastowiecznych inskrypcji nagrobnych na katolickich cmentarzach Podola”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 165–178. doi: 10.15290/baj.2022.22.09.

Olena Havryliuk 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie