Rembrandtowska Lekcja anatomii doktora Tulpa w poetyckich ujęciach Grochowiaka, Kaczmarskiego i Dehnela

Katarzyna Dulko

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The main purpose of the paper is the linguistic analysis of poetic works that refer to Rembrandt’s painting The Anatomy Lesson of Dr. Tulp in different ways, but also with different intensity. The ways were extracted of translating the painter’s signs into linguistic signs, and the methods were presented by which the stylistics, craftsmanship and concept of the artist‑painter can be conveyed through words. One of the objectives of the work was also to determine the commonalities and differences between the paintings and the poems, which were based on the same iconographic theme.

Słowa kluczowe:

Ekphrasis, painting, 20th century poetry, stylistics

Dehnel J., 2006, Po wyjściu malarza, w: tegoż, Wiersze, Warszawa, s. 42–43.

Grochowiak S., 1973, Lekcja anatomii (Rembrandta), w: tegoż, Rzeczy na wersety i głosy, Warszawa, s. 95.

Kaczmarski J., 2012, Lekcja anatomii doktora Tulpa, w: tegoż, Antologia poezji, red. K. Nowak, s. 482–483.

Biała A., 2007, Literackie fascynacje Rembrandtem, „Polonistyka” 6, s. 12–18.

Dynkowska J., 2020, Od narcystycznej identyfikacji do zdystansowanej uważności: refokalizacja w apokryficznych ekfrazach i ekfrastycznych apokryfach Rembrandtowskiej „Lekcji anatomii doktora Tulpa”, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 16, s. 127–159.

Jagocha K., 2022, Ciało jest dziełem boskim. „Lekcja anatomii doktora Tulpa” i pierwsze teatry anatomiczne, https://niezlasztuka.net/o_sztuce/rembrandt‑lekcja‑anatomii‑doktora-tulpa‑teatry-anatomiczne (dostęp: 2.01.2022).

Magazyn Sztuki, Lekcja anatomii doktora Tulpa – Rembrandt, http://www.magazyn‑sztuki.pl/lekcja‑anatomii‑doktora‑tulpa‑rembrandt (dostęp: 20.05.2022).

Mazowiecki Instytut Kultury, Rembrandt van Rijn, Lekcja anatomii doktora Tulpa – Zorientowani na SZTUKĘ, odc. 8, https://www.youtube.com/watch?v= WEvKn8WK6Yo (dostęp: 20.05.2022).

Mee Jr Ch.L., 1996, Portret Rembrandta, przeł. J. Kalinowska, Warszawa.

Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.

Wielki słownik języka polskiego PWN, 2018, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa.

Usuń Dehnel J., 2006, Po wyjściu malarza, w: tegoż, Wiersze, Warszawa, s. 42–43.

Grochowiak S., 1973, Lekcja anatomii (Rembrandta), w: tegoż, Rzeczy na wersety i głosy, Warszawa, s. 95.

Kaczmarski J., 2012, Lekcja anatomii doktora Tulpa, w: tegoż, Antologia poezji, red. K. Nowak, s. 482–483.

Biała A., 2007, Literackie fascynacje Rembrandtem, „Polonistyka” 6, s. 12–18.

Dynkowska J., 2020, Od narcystycznej identyfikacji do zdystansowanej uważności: refokalizacja w apokryficznych ekfrazach i ekfrastycznych apokryfach Rembrandtowskiej „Lekcji anatomii doktora Tulpa”, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 16, s. 127–159.

Jagocha K., 2022, Ciało jest dziełem boskim. „Lekcja anatomii doktora Tulpa” i pierwsze teatry anatomiczne, https://niezlasztuka.net/o_sztuce/rembrandt‑lekcja‑anatomii‑doktora-tulpa‑teatry-anatomiczne (dostęp: 2.01.2022).

Magazyn Sztuki, Lekcja anatomii doktora Tulpa – Rembrandt, http://www.magazyn‑sztuki.pl/lekcja‑anatomii‑doktora‑tulpa‑rembrandt (dostęp: 20.05.2022).

Mazowiecki Instytut Kultury, Rembrandt van Rijn, Lekcja anatomii doktora Tulpa – Zorientowani na SZTUKĘ, odc. 8, https://www.youtube.com/watch?v= WEvKn8WK6Yo (dostęp: 20.05.2022).

Mee Jr Ch.L., 1996, Portret Rembrandta, przeł. J. Kalinowska, Warszawa.

Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.

Wielki słownik języka polskiego PWN, 2018, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-30


Dulko, K. (2022) „Rembrandtowska Lekcja anatomii doktora Tulpa w poetyckich ujęciach Grochowiaka, Kaczmarskiego i Dehnela”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 27–45. doi: 10.15290/baj.2022.22.02.

Katarzyna Dulko 
Uniwersytet w Białymstoku