Kreowanie wirtualnej wspólnoty komunikacyjnej wokół dyskursu kryminologicznego na materiale podcastu Justyny Mazur Piąte: Nie zabijaj

Ewa Gorlewska

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The subject of the article is the ways of creating a virtual communicative community that is shaped around the criminological discourse, realized in the form of a podcast – a virtual genre of expression. The material basis are sound recordings under the common title “Piąte: nie zabijaj” (“The Fifth Commandment: You Shall Not Kill”), published on Justyna Mazur’s online channel, available on the YouTube platform. Addictionally, some comments of Internet users published under each analyzed recording were taken into account. The aim of the study is to show that the authors and recipients of audiovisual materials available on the Internet create a communication community specific to the virtual space, based on the similarity of interests, exchange of information and observations, on the closeness of moral and social attitudes towards crimes, their perpetrators and victims. The article presents the position that Justyna Mazur – the author of the analyzed material – not only makes her recordings available for entertainment or cognitive purposes, but also cares for the constitution of a permanent recipient group that interacts with the material and other participants of virtual communication. It has been shown that the author consciously uses various communication strategies: referring to the shared knowledge of the sender and the recipient, showing concern for listeners, sharing own experiences and observations, or formulating various requests in order to win the attention of recipients and encourage them to actively comment on recordings or interact with the author or other Internet users. The communicative activity in question also fosters the development of criminological discourse by informing a large group of recipients about the events that have occurred, exchanging information and accumulating knowledge on a specific topic. An important aspect that attracts attention when reading the analyzed materials is the linguistic setting of content relating to such sensitive topic as crime. The author, who aptly uses language as a tool can, thanks to her authority, sensitize Internet users to the issue of ethics and aesthetics of expression.

Słowa kluczowe:

communication, virtual community, communication on the Internet, criminological discourse, podcast

Mazur J., 2019, Piąte: nie zabijaj, Trudna przyjaźń byłego prezydenta, https://www.youtube.com/watch?v=4XakEJGPMPc (dostęp: 15.06.2022).

Mazur J., 2019a, Piąte: nie zabijaj, Tylko powiedz, gdzie jest Ania, https://www.youtube.com/watch?v=bXzA‑ssw3Yc (dostęp: 15.06.2022).

Mazur J., 2019b, Piąte: nie zabijaj, Wielka tragedia rodziny Perzyńskich, https://www.youtube.com/watch?v=Gj‑vBZkAVko (dostęp: 15.06.2022).

Mazur J., 2019c, Piąte: nie zabijaj, Wśród nocnej ciszy, https://www.youtube.com/watch?v=tMPcZ_8nSAM(dostęp: 15.06.2022).

Mazur J., 2019d, Piąte: nie zabijaj, Z sympatii do zbrodni, https://www.youtube.com/watch?v=fhX6QrYdFsw (dostęp: 15.06.2022).

Mazur J., 2020, Piąte: nie zabijaj, Co Ci się stało, Kasiu?, https://www.youtube.com/watch?v=Aloh3o4jQYI (dostęp: 15.06.2022).

Mazur J., 2020a, Piąte: nie zabijaj, Gdybyś tylko powiedziała, że coś jest nie tak, https://www.youtube.com/watch?v=5F‑UULHXE4c (dostęp: 17.06.2022).

Mazur J., 2020b, Piąte: nie zabijaj, Zbrodnia w Rakowiskach, https://www.youtube.com/watch?v=PZwA_kJHkHY (dostęp: 17.06.2022).

Mazur J., 2021, Piąte: nie zabijaj, Gdzie jest Klaudia Jarnecka?, https://www.youtube.com/watch?v=sjFwFjD36jY (dostęp: 17.06.2022).

Mazur J., 2022, Piąte: nie zabijaj, https://www.youtube.com/watch?v=C23i5M‑mT2ng&list=PLG‑Yx3GxPAUF23yobGX7RbTGLQzATSpcK (dostęp: 17.06.2022).

Mazur J., 2022a, Piąte: nie zabijaj, Żeby nikt nie słyszał. Sprawa dzieci w beczkach, https://www.youtube.com/watch?v=KNfnMzuOYpk (dostęp: 17.06.2022).

Barabas M., 2018, Wartości uniwersalne w Internecie, „Edukacja – Technika – Informatyka” 3(25), s. 206–209.

Bartmiński J., 2010, Jak rekonstruować językowo -kulturowy obraz Europy?, „Etnolingwistyka” 22, s. 121–127.

Bielecka‑Prus J., 2015, Problem kontekstu społecznego w analizie dyskursu, w: Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne, i komunikacyjne, red. A. Kiklewicz, I. Uchwanowa‑Szmygowa, Olsztyn, s. 102–109.

Dijk T., van 2001, Badania nad dyskursem, w: Dyskurs jako struktura i proces, red. T. van Dijk, Warszawa, s. 9–44.

Doliwa U., Chyczewska A., 2019, Podcasting w Polsce – próba analizy zjawiska, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 1, 15, s. 37–54.

Gorlewska E., 2020, Językowe sygnały obecności odbiorcy w wypowiedzi wideoblogowej na przykładzie kanału Karolina Anna, w: Ojczysta święta mowo!… Wiąże nas twoje słowo. Polszczyzna w perspektywie diachronicznej. Studia i szkice, red. A.B. Strawińska, Białystok, s. 197–213.

Gorlewska E., 2021, Wypowiedzi wartościujące jako istotny aspekt dyskursu wideoblogowego na przykładzie kanału Stanowo o tematyce kryminalnej, „Białostockie Archiwum Językowe” 21, s. 43–66.

Grech M., 2016, Metody i techniki badawcze w badaniach komunikacji i wizerunku, w: Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku, red. G. Habrajska, Łódź, s. 136–154.

Grzegorczykowa R., 2012, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Jankowski M., 2022, Czym jest podcast? Co to jest podcasting?, https://podcastpro.pl/podcast‑co-to (dostęp: 1.07.2022).

Janus‑Konarska J., 2012, Nowe media – nowa komunikacja medialna, „Dziennikarstwo i Media” 3, s. 87–96.

Kabus J., 2011, Interdyscyplinarność dyskursu, „Językoznawstwo” 1(5), s. 49–55.

Koczy S., 2013, Rola mediów w procesie komunikacji społecznej, w: Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym, red. A. Andrzejewska, J. Bednarek, S. Ćmiel, Józefów, s. 81–97.

Kulczycki E., 2012, Teoretyzowanie komunikacji, Poznań.

Kwiatkowska A., 2017, Youtubowa autoekspresja, czyli retoryczna refleksja nad vlogosferą, w: Retoryka w praktyce medialnej, red. A. Kwiatkowska, M. Sztyber, Warszawa, s. 13–30.

Majorek M., 2015, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków.

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, https://nowewyrazy. uw.edu.pl/haslo/kontent.html (dostęp: 5.07.2022).

Pleszczyński J., 2011, Dyskurs medialny z perspektywy epistemologicznej, w: Dyskursy komunikacji medialnej, red. A. Filipczak‑Białkowska, Łódź, s. 11–16.

Półtorak M., 2019, Z zagadnień językowej komunikacji internetowej – na przykładzie kształtowania zachowań językowych w relacjach nadawca – odbiorca w blogu, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Estetyka językowa w komunikowaniu, red. M. Steciąg, M. Kaczor, Zielona Góra, s. 237–248.

Skorczyk M., 2011, Rozumienie kultury w świetle filozofii komunikacji Karla -Otto Apla, „Lingua ac Communitas” 21, s. 107–120.

Sosnowska J., 2014, Widz spersonalizowany – z problematyki odbioru telewizji tematycznej w Polsce, „Media i Społeczeństwo” 4, s. 27–41.

Stanuch S., 2005, Audycje na życzenie, https://www.press.pl/magazyn‑press/artykul/1484,audycje‑na-zyczenie (dostęp: 1.07.2022).

Szulc M., 2017, Kreowanie wizerunku przez Youtuberów w świetle genologii multimedialnej, w: Kultube. Kultura wobec YouTube, red. R. Bomba, P. Olszewska, A. Wuls, Lublin, s. 83–90.

Taras B., 2020, Leksem „dyskurs” i jego derywaty w polskich źródłach leksykograficznych, w: Tekst. Dyskurs. Komunikacja, red. A. Buk, A. Hanus, A. Mac, D. Miller, M. Smykała, I. Szwed, Rzeszów, s. 321–331.

Tworak Z., 2011, O pojęciu wiedzy wspólnej, w: Język, rozumienie, komunikacja, red. M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań, s. 117–134.

Waszkiewicz J., 2009, Komunikacja w komunitariańskiej perspektywie, w: Teorie komunikacji i mediów 1, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław, s. 71–88.

Wojda D., 2011, Rewizje historii i dyskursu kryminologicznego, „Przestrzenie Teorii” 15, s. 155–173.

Wojtak M., 2011, O relacjach dyskursu, stylu i gatunku, „Tekst i Dyskurs” 4, s. 69–78.

Zeler B., Żydek‑Bednarczuk U., 2009, Homo comminicans w świecie wirtualnym, w: Człowiek a światy wirtualne, red. A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek, Katowice, s. 83–91.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-30


Gorlewska, E. (2022) „Kreowanie wirtualnej wspólnoty komunikacyjnej wokół dyskursu kryminologicznego na materiale podcastu Justyny Mazur Piąte: Nie zabijaj”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 109–134. doi: 10.15290/baj.2022.22.06.

Ewa Gorlewska 
Uniwersytet w Białymstoku