Dorota Połowniak-Wawrzonek, Frazeologizmy i skrzydlate słowa wywodzące się z piosenek oraz modyfikacje tych połączeń (na wybranych przykładach), Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, ss. 268

Joanna Szerszunowicz

Uniwersytet w BiałymstokuPobierz

Opublikowane
2022-12-30


Szerszunowicz, J. (2022) „Dorota Połowniak-Wawrzonek, Frazeologizmy i skrzydlate słowa wywodzące się z piosenek oraz modyfikacje tych połączeń (na wybranych przykładach), Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, ss. 268”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 377–385. doi: 10.15290/baj.2022.22.22.

Joanna Szerszunowicz 
Uniwersytet w Białymstoku