Katarzyna Grabowska, Język Latopisu supraskiego 1519 r. (Fonetyka. Fleksja. Słownictwo), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 307

Beata Kuryłowicz

Uniwersytet w BiałymstokuPobierz

Opublikowane
2022-12-30


Kuryłowicz, B. (2022) „Katarzyna Grabowska, Język Latopisu supraskiego 1519 r. (Fonetyka. Fleksja. Słownictwo), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 307”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 371–376. doi: 10.15290/baj.2022.22.21.

Beata Kuryłowicz 
Uniwersytet w Białymstoku