Wywiad w programie talk show jako gatunek mowy: perspektywa gruzińsko-amerykańska

Nana Iobishvili

Akaki Tsereteli State University


Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest wywiadowi w amerykańskich i gruzińskich programach talk show jako gatunku mowy. W badaniu wykorzystano metodę komparatystyczną. Materiał badawczy stanowią wywiady z programów talk show o tematyce rozrywkowej, które nie były dotąd badane pod tym względem.

Słowa kluczowe:

gatunki mowy, wywiady w programie talk show

Beridze L., 2020, Peculiarities of speech etiquette in television discourse, doctoral thesis, Batumi.

Carbaugh D., 1988, Talking American: Cultural Discourses on DONAHUE, Ablex (NY).

Leladze T., 2017, British and Georgian talk shows as journalistic Genre, doctoral thesis, Kutaisi.

Livingstone S., Lunt P., 1994, Talk on Television: Audience Participation and Public Debate, London.

Nebieridze M., 2011, Talk Show as a Genre, General Sociolinguistic Features, “Scientific Research” XXXII.

Tolson A., 1991, Televised Chat and the Synthetic Personality, in: P. Scannell (ed.), Broadcast Talk, London.

Yule J., 2005, Pragmatics, Oxford.

https://www.youtube.com/watch?v=g0oTMfWkjQ&list=PL1BumPDD9CqbGv1wHCeqlz6-AYK-tbqy-&index=36 (accessed: 24.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=WwMDIu4p928&list=PL1BumPDD9CqbGv1wHCeqlz6-AYK-tbqy-&index=35 (accessed: 9.02.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=4SvXJC2PJY&list=PL1BumPDD9CqbGv1wHCeqlz6-AYK-tbqy-&index=1 (accessed: 7.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=udpSQIaSVDg&list=PL1BumPDD9CqbGv1wHCeqlz6-AYK-tbqy-&index=3 (accessed: 12.04.2018).

https://www.youtube.com/watch?v=17MSiqzTpUE&list=PL1BumPDD9CqbGv1wHCeqlz6-AYK-tbqy-&index=38 (accessed: 31.01.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=zsAjZr8D5WY&list=PL1BumPDD9CqbGv1wHCeqlz6-AYK-tbqy-&index=42 (accessed: 20.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=IvLhNYkCRNY&list=PL1BumPDD9CqbGv1wHCeqlz6-AYK-tbqy-&index=40 (accessed: 21.05.2022).


Opublikowane
2023-12-13


Iobishvili, N. (2023) „Wywiad w programie talk show jako gatunek mowy: perspektywa gruzińsko-amerykańska”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 161–170. doi: 10.15290/baj.2023.23.09.

Nana Iobishvili 
Akaki Tsereteli State University