Funkcje slangu seksualnego uchwycone przez pryzmat anafor w zewnętrznym dyskursie pornograficznym

Mateusz Białas

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

W dobie nowej rewolucji seksualnej, naznaczonej głównie nadmierną stymulacją koitalną (Melzer 2019: 32) i eksploracją sensoryczną za pomocą praktyk oferujących nowe użycie ciała (Breton 2017: 188), desygnacja bytu w mentalnej reprezentacji istniejącej w świecie pozajęzykowym wydaje się niezwykle interesująca, zwłaszcza w odniesieniu do konstrukcji referencji anaforycznej w nowych mediach. W tym względzie należy zauważyć, że w dobie kultu ciała wzmocnionego wykorzystaniem nowych technologii różne przejawy miłości są popularyzowane w sieciach społecznościowych, a także w serwisach tematycznych, które stały się niezbędne dla strategii skutecznego marketingu. Wśród tych stron znajdują się bardzo specyficzne portale, a mianowicie strony z treściami pornograficznymi, zwane stronami X, gdzie w bardzo łatwy sposób można uzyskać dostęp do wielu zdjęć i filmów pozwalających użytkownikom na zaspokojenie rozmaitych apetytów cielesnych. Okazuje się bowiem, że ogromna popularność, a co za tym idzie – skuteczność tych portali internetowych nie ogranicza się dziś tylko do ich strony wizualnej, choć oczywiście to warstwa ikoniczna odgrywa tu kluczową rolę. Analiza szczególnego gatunku zewnętrznego dyskursu pornograficznego (Paveau 2014: 50), proponowana w tym artykule, opiera się na korpusie, dla którego zebraliśmy diastratyczny materiał niestandardowego języka, a mianowicie sto kart informacyjnych, określanych mianem biografii erotycznych 93 gejowskich i biseksualnych aktorów porno, publikowanych na francuskojęzycznej stronie https://www.videosxgays.com. Celem naszych badań jest sprawdzenie, jakie są funkcje slangu seksualnego ujmowanego za pomocą wyrażeń anaforycznych w multimodalnych tekstach o silnym wymiarze perswazyjnym, w których nie słowa, lecz obrazy, filmy czy zdjęcia odgrywają zasadniczą rolę referencyjną. Postaramy się zaobserwować efekty dyskursywne, jakie wywoływane są w obrębie tej odmiany językowej, wykorzystując różne typy anafor w bardzo szczególnym kontekście perswazyjnym, wraz z jej ogromną gamą specyficznych środków leksykalnych i stylistycznych: peryfraz, metonimii czy hiperboli.

Słowa kluczowe:

slang, anafora, dyskurs, funkcja, pornografia, referencja, seks

Armianov G., 2021, L’amour et la sexualité dans les variétés non-standard bulgares, « Folia Litteraria Romanica » 16, pp. 102.

Białas M., 2021, Entre pornographie et politique. La fabrication de l’ethos de puissance dans le discours pornographique externe : le cas des biographies érotiques d’acteurs X homo- et bisexuels en ligne, « e-Scripta Romanica », https://czasopisma.uni.lodz.pl/escripta/article/view/11709/11339 (consulté le 3 février 2023).

Białas M., 2021, L’amour dans toute sa nudité : le langage des biographies d’acteurs X gay et bisexuels sur les sites Internet pornographiques, « Folia Litteraria Romanica » 16, pp. 144–145.

Charolles M., 1990, L’anaphore associative. Problèmes de dénomination, « Verbum » XIII, pp. 119–148.

Goudaillier J.-P., 2001, Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris.

Kleiber G., 1993, Anaphores et pronoms, Louvain-la-Neuve.

Le Breton D., 2017, Anthropologie du corps et modernité, Paris.

Melzer H., 2019, Regulacja ostrości, « Wysokie Obcasy » 7, pp. 32–35.

Milner J.-C., 1982, De la syntaxe à l’interprétation, Paris.

Paveau M.-A., 2014, Le discours pornographique, Paris.

Petit G., 2002, Référence, « Dictionnaire d’analyse du discours », pp. 487–489.

Robrieux J.-J., 2021, Rhétorique et argumentation, Paris.

Woch A., 2021, Des variétés de langue à la linguistique sociale urbaine : en hommage à Jean-Pierre Goudaillier, « Folia Litteraria Romanica » 16, pp. 7.

www 1, https://www.liberation.fr/france/2018/06/11/argot-le-domine-cree un-langage-qui-n-est-pas-compris-par-ses-dominants_1658330 (consulté le 2 avril 2023).

www 2, https://czasopisma.uni.lodz.pl/escripta/article/view/11709/11339 (consulté le 17 mars 2023).


Opublikowane
2023-12-13


Białas, M. (2023) „Funkcje slangu seksualnego uchwycone przez pryzmat anafor w zewnętrznym dyskursie pornograficznym”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 11–25. doi: 10.15290/baj.2023.23.01.

Mateusz Białas 
Uniwersytet w Białymstoku