Starzenie się i skostnienie słów: kiedy przestarzałe słowa i przestarzałe znaczenia nie znikają

Rose Sène

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar


Abstrakt

Słowa, których używamy dzisiaj, są odzwierciedleniem historii naszego pokolenia, tak samo jak słowa związane z przeszłym kontekstem mogą nosić jej piętno. W każdym momencie słowa i wyrażenia, których używamy, są odzwierciedleniem naszych doświadczeń i naszych czasów. Faktem jest, że język ma pamięć. Z pewnością ewoluuje w naszym tempie, ale czasami zachowuje wyrażenia, które prowadzą nas z powrotem do starożytnych zastosowań. Są to zatem określenia pozostałości, gdy słowo utracone w potocznym użyciu pozostaje w formie odizolowanej od reszty paradygmatu lub gdy jest utrzymane w ustalonym wyrażeniu, które nawiązuje do często enigmatycznego znaczenia ze względu na fakt, że dane słowo jest nieznane do współczesnego leksykonu. Wyrażenia te są tutaj badane, aby zrozumieć ich konotacje w obecnym języku i przeanalizować ukryte znaczenia przestarzałych form, które je tworzą.

Słowa kluczowe:

słowo, ekspresja, ewolucja, starzenie się, przetrwanie

Darmesteter A., 1943, La vie des mots étudiée dans leurs significations, Paris.

Gaffiot F., Dictionnaire latin- français, Paris.

Godefroy F., 1981, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Romania.

Huguet E., 1935, Mots disparus ou vieillis depuis le XVIe siècle, Paris.

Pougens C., 1821, Archéologies françaises, vol. 1, Paris.

Robert P., 1998, Dictionnaire historique de la langue française, Paris.

Wagner R.-L., 1974, Robert Léon, L’ancien français, Paris.

LAROUSSE, Le dictionnaire de l’Ancien français.

LAROUSSE, Dictionnaire du Moyen français.

Usuń Darmesteter A., 1943, La vie des mots étudiée dans leurs significations, Paris.

Gaffiot F., Dictionnaire latin- français, Paris.

Godefroy F., 1981, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Romania.

Huguet E., 1935, Mots disparus ou vieillis depuis le XVIe siècle, Paris.

Pougens C., 1821, Archéologies françaises, vol. 1, Paris.

Robert P., 1998, Dictionnaire historique de la langue française, Paris.

Wagner R.-L., 1974, Robert Léon, L’ancien français, Paris.

LAROUSSE, Le dictionnaire de l’Ancien français.

LAROUSSE, Dictionnaire du Moyen français.


Opublikowane
2023-12-13


Sène, R. (2023) „Starzenie się i skostnienie słów: kiedy przestarzałe słowa i przestarzałe znaczenia nie znikają”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 225–235. doi: 10.15290/baj.2023.23.13.

Rose Sène 
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar