Wybrane cechy politycznych talk show w języku angielskim i gruzińskim

Salome Dvalishvili

Kutaisi Akaki Tsereteli State University


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie podstawowych cech angielskiego i gruzińskiego politycznego talk show na przykładzie następujących programów: BBC | Vote 22 NI, WMUR -TV ‘Granite states Debate’, NBC News-MSNBC Democratic Debate, Choice, The stories of the day and Timely Questions. Analiza zebranego materiału pozwala określić podobieństwa w metodach i technikach manipulacji w angielskich i gruzińskich mowach. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Czy politycy krytykują przemówienia przeciwników, czy ich obrażają? Jaki nastrój tworzą goście i gospodarz programu? Jakie podobieństwa i różnice są widoczne w strukturze angielskich i gruzińskich politycznych realizacji gatunku talk show? W anglojęzycznych programach tego typu dyskurs polityczny nie jest tak bezpośredni i otwarty jak w ich gruzińskich odpowiednikach. Gospodarz i goście nie przejawiają intencji werbalnego lub fizycznego atakowania uczestników. W dyskursie anglojęzycznym widoczne jest neutralne podejście, podczas gdy w gruzińskim obserwuje się ostrą konfrontację z przeciwnikiem.

Słowa kluczowe:

dyskurs polityczny, dialog, talk show polityczny

Chokhonelidze K., 2014, Linguopragmatic Analysis of the Functionality of Pragmatic Markers, Presented for the academic degree of Doctor of Philology Dissertation, Kutaisi.

Chunakhova L., Vnukovskaya A., Nesterova V., 2021, Speech Behaviour in TalkShows on the Basis of Critical Analysis of Oprah Winfrey’s Speech Portrait, https:// www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/49/e3sconf_interagromash2021_11037.pdf (accessed: 20.04.2022).

Fairclough N., 1989, Language and Power, London.

Hatch E., 1992, Discourse and Language Education, Cambridge.

Leladze T., 2017, British and Georgian Talk Shows as a Journalistic Genre, Presented for the academic degree of Doctor of Philology Dissertation, Kutaisi.

Thornborrow J., 2007, Narrative, opinion and situated argument in talk show discourse, “Journal of Pragmatics” 39, pp. 1436–1453.

Timberg B., 2002, Television Talk. A History of the TV Talk Show, Austin.

Yan X., 2008, TV talk show therapy as a distinct genre of discourse, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore, https://www.jstor.org/stable/24049291 (accessed: 16.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=FLKGTaCJht4 (accessed: 18.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=hw4m07yYw9A&ab_channel=FormulaNews (accessed: 18.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=imrvCGobADU (accessed: 6.11.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=Izn4EvMGdeU (accessed: 18.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=J-PUopXD4Ac (accessed: 18.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=nZ9xl_XgbUk&t=40s (accessed: 20.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=rxciquS5WTY (accessed: 6.11.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=t6L_uYDRv7E (accessed: 18.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=tiYS9nWInaU&ab_channel=MULTIMEDIAGE (accessed: 18.05.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=TZkV0ISxcQY&t=160s (accessed: 6.11.2022).


Opublikowane
2023-12-13


Dvalishvili, S. (2023) „Wybrane cechy politycznych talk show w języku angielskim i gruzińskim”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 129–140. doi: 10.15290/baj.2023.23.07.

Salome Dvalishvili 
Kutaisi Akaki Tsereteli State University