Przeszłość pod nadzorem. O filmie historycznym w PRL

Aleksandra Chomiuk

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

The article discusses Piotr Kurpiewski’s book Historia na ekranie Polski Ludowej [History on the screenof Polish People’s Republic]. Kurpiewski uses the concept of the politics of history to show the relationship between Polish postwar films and their political context. He examines the production process of individual films from the moment of their making to the moment(s) of their reception. From this point of view the historical film becomes one of the main ideological instruments, serving to legitimize the then sociopolitical regime.

Słowa kluczowe:

historical film, Polish People’s Republic, visual history, ideology

Matuszewski Bolesław (2008), Nowe źródło Historii, przeł. B. Michałek,w: Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 19–24.

Misiak Anna (2006), Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna, Kraków: Universitas.

Rosenstone Robert A. (2008), Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej, przeł. Ł. Zaremba, w: Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 93–114.

The New Film History. Sources, Methods, Approaches (2007), ed. by J. Chapman, M. Glancy and S. Harper, London: Palgrave Macmillan.

White Hayden (2008), Historiografia i historiofotia, przeł. Ł. Zaremba, w: Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 117–127.

White Hayden (2010), Przeszłość praktyczna, przeł. A. Czarnacka, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s. 49–73.

Zajiˇcek Edward (1992), Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Zwierzchowski Piotr(2013), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwierzchowski Piotr, Kornacki Krzysztof (2014), Metodologiczne problemy badania kina PRL-u, „Kwartalnik Filmowy”, nr 85 (145), s. 28–39.

Pobierz

Opublikowane
2019-12-20Aleksandra Chomiuk 
Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.