Odkrywanie cielesności. O bohaterkach powieści „Łuk” Juliusza Kadena-Bandrowskiego i „Kochanek Lady Chatterley” Dawida Herberta Lawrence’a

Greta Głowacka-Czarnopyś

Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku

Greta Głowacka-Czarnopyś, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Interesuje się powieścią angielska XX wieku, prozą polska i angielską dwudziestolecia międzywojennego, sytuacją kobiet po I wojnie światowej w kontekście historycznym i socjologicznym, a także dydaktyką języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak nauczanie języka specjalistycznego oraz wykorzystywanie poezji w rozwijaniu umiejętności językowych. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Obraz kobiety z Wielką Wojną w tle w wybranej prozie polskiej i angielskiej lat 1914–1929.


https://orcid.org/0000-0003-1410-6888


Abstrakt

The article contains a comparative analysis of twofemaleprotagonists in Łuk by Juliusz Kaden Bandrowski and Lady Chatterley’s Lover by David Herbert Lawrence. The comparison draws from the fact that both writers were considered as scandalizing by their contemporaries. The two discussed novels present transformations of the heroines, socially liberatedas a result of the Great War. The article analyses the female discovery of sensuality as a common motif of the two novels. It shows the literary images of feminine sensuality in the context of interwar vitality, aesthetic experience of human body and sexuality perceived as visual and tactile sensations. 

Słowa kluczowe:

modern literature, novel, female character, sensuality, the Great War

Bałutowa Bronisława (1983), Powieść angielska XX wieku, red. H. Balcerak, Warszawa: PWN.

Beauvoir de Simone (2003), Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Bourdieu Pierre (2004), Męska dominacja, przeł. L. Kopcewicz, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Brach-Czaina Jolanta (2003), Błony umysłu, Warszawa: Sic.

Brach-Czaina Jolanta (1992), Szczeliny istnienia, Warszawa: PIW.

Bujnicka Maria (2001), Kobieta przed lustrem. Próba interpretacji motywu literackiego, w: Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Kraków: Rabid, s. 155–167.

Chirpaz Francois (1998), Ciało, przeł. J. Migasiński, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Eksteins Modris (1996), Święto wiosny. Wielka Wojna i narodziny nowego wieku, przeł. K. Rabińska, Warszawa: PIW.

Kaden-Bandrowski Juliusz (1981), Łuk, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kłosińska Krystyna (1999), Ciało, pożądanie, ubranie: o wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków: Wydawnictwo eFKa.

Kraskowska Ewa(2008), Juliusza Kadena-Bandrowskiego walka o Nową Kobietę, w: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 153–164.

Krzywicki Ludwik (1958), Wspomnienia, t. 2, Warszawa: Czytelnik.

Lawrence David Hebert (1987), Kochanek Lady Chatterley, przeł. Z. Sroczyńska, Warszawa: Alma-Press.

Lawrence David Herbert (1987), Lady Chatterley’s Lover, London: Heinemann.

Maddox Brenda (2006), D.H. Lawrence. Mężczyzna żonaty, przeł. L. Niedzielski, red. J. Rodziewicz, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

Niven Alastair (1978), D.H. Lawrence. The Novels, Cambridge: Cambridge University Press.

Olszewska Maria Jolanta (2004), Człowiek w świecie Wielkiej Wojny: literatura polska z lat 1914–1919 wobec I wojny światowej: wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pekaniec Anna (2008), (Bez)cielesne korespondentki. Ciało w polskiej epistolografii kobiecej od romantyzmu do początku II wojny światowej, w: Ciało. Granice. Kanon, red. J. Olejniczak, M. Rygielska, Katowice: Wydawnictwo Agencja Artystyczna Para, s. 107–127.

Pekaniec Anna (2012), Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, red. E. Wrona, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Sprusiński Michał (1971), Juliusz Kaden-Bandrowski. Życie i twórczość, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Żbikowska Lucyna (1969), Z genezy i problematyki „Łuku” Juliusza Kadena-Bandrowskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, nr 4. https://www.theguardian.com/books/2010/oct/22/dh-lawrence-lady-chatterleytrial.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Greta Głowacka-Czarnopyś 
Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku

Greta Głowacka-Czarnopyś, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Interesuje się powieścią angielska XX wieku, prozą polska i angielską dwudziestolecia międzywojennego, sytuacją kobiet po I wojnie światowej w kontekście historycznym i socjologicznym, a także dydaktyką języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak nauczanie języka specjalistycznego oraz wykorzystywanie poezji w rozwijaniu umiejętności językowych. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Obraz kobiety z Wielką Wojną w tle w wybranej prozie polskiej i angielskiej lat 1914–1929.

https://orcid.org/0000-0003-1410-6888Licencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.