Dom Anny Frank w Amsterdamie – przestrzeń zamknięta jako przestrzeń doświadczeń

Aleksandra Korpysz-Wiśniewska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0002-7003-5546


Abstrakt

The Anne Frank House is a very literal and powerful example of a confined space, where numerous and diverse experiences took place and are still taking place. In the first part of the article the author focuses on the original experiences of Anne Frank during her time in hiding during the Second World War, which were recorded in her diary. Nowadays, the same building hosts the Anne Frank Museum, which is one of the most popular museums in the Netherlands. The author of this article analyses the opinions of visitors published on TripAdvisor and notes that the experience of visiting this museum is connected with various strong emotions. This experience is often considered to be unique and one of a kind. On this basis, she suggests that the Anne Frank Museum, and the Secret Annex in particular, can be considered as an experiencescape.

Słowa kluczowe:

Amsterdam, Anne Frank, Sekretny Aneks, doświadczenie

Frank Anne (2015), Dziennik, przeł. A. Oczko, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Hartmann Rudi (2013), The Anne Frank House in Amsterdam: A Museum and Literary Landscape Goes Virtual Reality, „Journalism and Mass Communication”, vol. 3, no. 10, s. 625–644.

Kowalczyk Andrzej Stanisław (2003), Miejskie. Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Penrose Jan (2020), Authenticity, authentication and experiential authenticity: telling stories in museums, „Social and Cultural Geography”, vol. 21, no. 9, s. 1245–1267.

Prose Francine (2012), Anne Frank. Dziennik, życie, dziedzictwo, przeł. J. Jaroszuk, Warszawa: Świat Książki.

Stasiak Andrzej (2019), Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 64, z. 1, s. 61–87.

https://www.tripadvisor.com/Attraction Review-g188590-d190555-Reviews-Anne-Frank House-Amsterdam North Holland Province.html [dostęp 21.05.2022].

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-theworld/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/diariesof-anne-frank/ [dostęp 24.01.2019].

Pobierz

Opublikowane
2022-12-31Aleksandra Korpysz-Wiśniewska 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0002-7003-5546Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.