„Zbieranie okruchów rzeczywistości”. Opowieść Sylwii Chutnik o życiu codziennym warszawiaków w połowie lat 50. XX wieku

Elżbieta Sidoruk

Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-6132-5808


Abstrakt

W artykule omówiono książkę Sylwii Chutnik Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955 (Warszawa 2020). Poddając analizie dobór materiałów źródłowych, metodologię oraz strukturę pracy, autorka recenzji wskazuje na wyraźny związek między obszarem zainteresowań Chutnik jako kulturoznawczyni a jej pisarstwem i działalnością społeczną. W ocenie recenzentki zarówno sposób sproblematyzowania, jak i uwidaczniający się w narracji emocjonalny stosunek do rodzinnego miasta świadczą o tym, że autorce Miasta zgruzowstałego bliska jest postawa badaczki zaangażowanej.

Słowa kluczowe:

antropologia codzienności, studia miejskie, praktyki przestrzenne, genius loci Warszawy

Brzostek Błażej (2007), Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955–1970, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Certeau Michel de (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chutnik Sylwia (2011), Warszawa kobiet, Warszawa: Polityka Spółdzielnia Pracy.

Chutnik Sylwia (2015), Cwaniary wszystkich opowieści, łączcie się z sobą. Z Sylwią Chutnik rozmawia Anna Kałuża, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 1, s. 143–153.

Chutnik Sylwia (2020), Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955, Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum.

Głowiński Michał (1998), Lektura dzieła a wiedza historyczna, w: tegoż, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków: Universitas.

Karpowicz Agnieszka, Kubkowski Piotr, Piotrowski Igor, PesselWłodzimierz K. [red.] (2013), Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego, Warszawa: Lampa i Iskra Boża.

Sulima Roch (2000), Antropologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-31Elżbieta Sidoruk 
Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku https://orcid.org/0000-0002-6132-5808Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.