Czyje jest miasto? Kilka uwag o jednej powieści K.M. Bakowa

Tomasz Bielak

Instytut Literaturoznawstwa. Wydział Nauk Humanistycznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-0151-4260


Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu wykorzystania studiów miejskich jako zespołu technik interpretacyjnych w badaniach nad literaturą popularną – zwłaszcza w jej koronnym gatunku – kryminale. Na podstawie debiutanckiej powieści K.M. Bakowa Albatros i hiena, której akcja dzieje się w Bielsku-Białej autor artykułu wskazuje, jak intryga kryminalna zostaje wzbogacona o określony sposób ukazywania przestrzeni miejskiej i jaka rolę odgrywa w relacjach z główną bohaterką komisarz Ewą Orłowską. Wypracowany model interpretacji pozwala na implementację tego rozwiązania w kolejnych powieściach autora Padlinożerców i wpisuje się w ramy geopoetyki i interpretacji tekstu.

Słowa kluczowe:

geopoetyka, przestrzeń miejska, studia miejskie, literatura popularna, kryminał

Bakow K. M. (2009), Albatros i hiena, Bielsko-Biała: Wydawnictwo STO.

Bielak Tomasz (2008), Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa), Katowice: Wydawnictwo WSZOP.

Harvey David (2009), Prawo do miasta: ekonomia polityczna urbanizacji, przeł. J. Maciejczyk, „Le Monde Diplomatique. Edycja polska”, nr 4 (38), s. 1, 10–12.

Engels Fryderyk (1952), Położenie klasy robotniczej w Anglii, przeł. A. Długosz, Warszawa: Książka i Wiedza.

Lefebvre Henri (1996), The Right to the City, w: H. Lefebvre, Writings on Cities, red. E. Kofman, E. Lebas, Malden, Mass.: Blackwell Publishing, s. 147–159.

Markowski Marek Paweł (2021), Uczta czystego rozumu, „Dwutygodnik.com”, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9722-uczta-czystego-rozumu.html.

Opacki Ireneusz (1995), „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice: „Para”.

Sendyka Roma (2013), Pryzma – zrozumieć nie-miejsca pamięci (non-lieux de memoire), „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 323–344.

Stiegler Bernard, Kolektyw Internacja [red.] (2023), Konieczna bifurkacja. „Nie ma alternatywy”, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Toeplitz Krzysztof Teodor (1970), Mieszkańcy masowej wyobraźni, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ustroń Zawodzie – sanatorium, piramidy i wyjątkowa architektura, https://www.bryla.pl/bryla/7,158929,24594311,ustron-zawodzie-sanatorium-piramidy-i-wyjatkowaarchitektura.html.

Pobierz

Opublikowane
2023-07-15



Tomasz Bielak 
Instytut Literaturoznawstwa. Wydział Nauk Humanistycznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach https://orcid.org/0000-0002-0151-4260



Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.