Francuskie homobiografie w cieniu swastyki

Krzysztof Trojanowski

Instytut Literaturoznawstwa. Uniwersytet Mikołaja Kppernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0003-4475-6283


Abstrakt

W artykule przedstawiono sytuację osób homoseksualnych w okupowanej przez nazistów Francji. W 1942 roku we francuskim kodeksie karnym znalazł się zapis dyskryminujący takie osoby. Inicjatorem znowelizowania paragrafu był kolaborancki rząd Vichy, promujący odnowę moralną i kult prokreacji. Jak dowodzi autor artykułu, orientacja homoseksualna nie stanowiła jednak znaczącej przeszkody w kontynuowaniu kariery zawodowej, także w sferze polityki, zarówno po stronie kolaborantów, jak i w ruchu oporu. Za zasłoną literackiej fikcji o własnej seksualności wypowiadali się tacy pisarze Jean Genet, Henry de Montherlant czy Jean Cocteau. Najbardziej znaną francuską ofiarą dyskryminacyjnego prawa był Pierre Seel, więzień obozu koncentracyjnego, pochodzący z włączonej do Niemiec Alzacji. Wymierzony przeciw homoseksualistom zapis został zlikwidowany dopiero w 1982 roku.

Słowa kluczowe:

homoseksualizm, Francja, II wojna światowa, okupacja niemiecka, rząd Vichy

Angebert Michel (2014), Eros en chemise brune. Hitler prédateur, t. 2, Rosières-en-Haye: Camion blanc.

Arnaud Claude (2003), Jean Cocteau, Paris: Gallimard.

Bertrand Antoine (1996), Les curiosités de Robert de Montesquiou, t. 1, Genève: Droz.

Bitoux Jean Le (2002), Les oubliés de la mémoire, Paris: Hachette Littératures.

Boninchi Marc (2005), Vichy et l’ordre moral, Paris: PUF.

Cercle des Amis de Léon Degrelle, http://lederniercarre.hautetfort.com/archive/2018/11/13/cercle-des-amis-de-leon-degrelle-6104895.html.

Cordier Daniel (2009), Alias Caracalla: mémoires, 1940-1943, Paris: Gallimard, "Témoins".

Cordier Daniel (2014), Les Feux de Saint-Elme, Paris: Gallimard.

Genet Jean (1995), Ceremonie żałobne, przeł. K. Rodowska, Gdańsk: „Marabut”.

Giolitto Pierre (2014), Volontaires français sous l’uniforme allemand, w: M. Angebert, Eros en chemise brune. Hitler prédateur, t. 2, Rosières-en-Haye: Camion blanc.

Gueland Etienne, Perrin Henri (1952), La fin de Maurice Sachs, w: M. Sachs, Derrière cinq barreaux, Paris: Gallimard.

Lesueur-Chalmet Véronique (2002), Femmes et Criminelles. Des soeurs Papin à Simone Weber, une histoire sanglante des faits divers, Paris: Pré-aux-clercs.

Malgorn Arnaud (1988), Jean Genet. Qui êtes-vous?, Paris: La Manufacture.

Marais Claude (1954), J’ai choisi mon sexe. Confidences du peintre Michel-Marie Poulain, Monaco : Les éditions de Fontvieille.

Meyer-Plantureux Chantal (2003), Préface, w: R. Brasillach, Animateurs de théâtre. Baty, Copeau, Dullin, Jouvet, les Pitoëff, Paris: Éditions Complexe.

Modiano Patrick (1988), La place de l’étoile, Paris: Gallimard.

Rochelle Pierre Drieu La (1934), La Comédie de Charleroi, Paris : Nrf.

Sartre Jean-Paul (1958), Drogi wolności, t. 3: Rozpacz, przeł. J. Rogoziński, Warszawa: PIW.

Seel Pierre (1994), Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel, Paris: Calmann-Lévy.

Pobierz

Opublikowane
2024-03-30Krzysztof Trojanowski 
Instytut Literaturoznawstwa. Uniwersytet Mikołaja Kppernika w Toruniu https://orcid.org/0000-0003-4475-6283Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.