Michał Głowiński: literaturoznawca i pisarz Zagłady

Monika Krawiel

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

Michał Głowiński, who has been so far perceived primarily as a distinguished literary critic, well known for his analysis of the communist newspeak, is also the author of autobiographical narratives. The article analyzes certain aspects of Głowiński’s writing, such as the characters, time, space, fragmentariness, contexts and language. After almost sixty years of silence, in his texts Głowiński uncovers the layers of memory which come from “the epoch of gas chambers”. He does it in order to face the trauma of the Holocaust.

Słowa kluczowe:

Holocaust, literature, autobiographical narrative, Michał Głowiński

Amiel Irit, Osmaleni, Izabelin: Wydawnictwo Świat Literacki, 1999.

„Autobiografia musi być kompromisem” – z Michałem Głowińskim rozmawia Jacek Leociak, „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2, s. 40.

Bauman Janina, Zima o poranku: opowieść dziewczynki z Warszawskiego getta, Kraków: Wydawnictwo Znak, 1989.

Brown Roger, Kulik James, Flash-bulb memories, „Cognition” 1977, nr 5, s. 73–99.

Głowiński Michał, Carska filiżanka: szesnaście opowieści,Warszawa: Wielka Litera, 2016.

Głowiński Michał, Muzyka w powieści, „Teksty” 1980, nr 2.

Głowiński Michał, Literackość muzyki – muzyczność literatury, w: Pogranicza i korespondencje sztuk: studia, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1980.

Głowiński Michał, Realia, dyskursy, portrety: studia i szkice, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011.

Kert´esz Imre, Los utracony, przeł. K. Pisarska, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2002.

Kosiński Jerzy, Malowany ptak, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1989.

Kowalska-Leder Justyna, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, „Nosiłem w sobie strach i nie znałem języka, którym bym mógł mówić”. O Czarnych sezonach Michała Głowińskiego, „Polonistyka” 2008, nr 9, s. 36–41.

Kurkiewicz Juliusz, Punkty pamięci, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 24, http://www2.tygodnik.com.pl/ksiazki/24/ksiazki03.php [dostęp 20.11.2016].

Łuszczykiewicz Piotr, Przeżyć i pisać, „Nowe Książki” 2006, nr 6, s. 53.

Nalewajk Żaneta, „Moja kładka wznoszona nad czasem różne ma wymiary...”, „Tekstualia” 2006, z. 7, s. 55–62.

Radziwon Marek, Ostra rozprawa z nieznośną pamięcią, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 32, s. 16.

Tec Nechama, Suche łzy, przeł. K. Mantorska, M. Adamczyk-Garbowska, Warszawa: Wydawnictwo Baobab, 2005.

Ubertowska Aleksandra, „Kręgi obcości”, podwójne wyjście. Projekt autobiograficzny Michała Głowińskiego, „Teksty Drugie” 2011, nr 4, s. 195–205.

Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Monika Krawiel 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.