Służebność humanistyki w obliczu jej kryzysu

Szymon Trusewicz

Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-4313-7256


Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie wybranych diagnoz na temat kryzysu humanistyki. Przedmiotem rozważań są kwestie systemowe, związane z krytyczną oceną przydatności humanistyki do realiów rynkowych, oraz wewnętrzna krytyka humanistyki. Podnoszone coraz częściej problemy pracowników nauki znajdują swoje rozwinięcie w badaniach socjologicznych oraz eseistycznej autoetnografii. Problem autonomiczności i zaangażowania humanistyki rozpatrzony zostaje na przykładzie koncepcji humanistyki służebnej Justyny Tabaszewskiej zaprezentowanej w pracy Humanistyka służebna. Negocjowanie pola i budowanie autonomii w dobie kryzysu.

Słowa kluczowe:

humanistyka, kryzys, humanistyka zaangażowana, humanistyka autonomiczna, autoetnografia

Hartman Jan (2023), Gdy doktor odchodzi, „Polityka”, nr 3, s. 96.

Jakubowiak Maciej (2021), Koniec z akademią, „Dwutygodnik”, nr 320, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9776-koniec-z-akademia.html.

Jakubowiak Maciej (2022), Wrażliwości: literatura zaangażowania, „Dwutygodnik”, nr 327.

Januszkiewicz Michał (2009), Czy mamy dziś kryzys humanistyki?, „Znak” październik 2009, nr 653, s. 68–79, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6532009michaljanuszkiewiczczy-mamy-dzis-kryzys-humanistyki/.

Korycki Kate, Zawadzka Anna (2018), Wyjście z „szafy” homoseksualnej, wejście do „szafy” klasowej. O polityce tożsamości i socjologii refleksyjnej Didiera Eribona i ´Eduarda Louisa Rozmawiają Kate Korycki i Anna Zawadzka, „Studia Litteraria Historica”, nr 7, s. 1–17.

Lipszyc Adam (2014), Dekonstrukcja uniwersytetu, „Dwutygodnik”, nr 125, https://www.dwutygodnik.com/artykul/5026-dekonstrukcja-uniwersytetu.html.

Łebkowska Anna (2017), Autorefleksyjność współczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać, „Teksty Drugie” nr 1, s. 244–252.

Łuczaj Kamil (2021), Doznawanie klasy w perspektywie mikrosocjologicznej. Przypadek pracowników naukowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 17 (2), s. 6–25.

Łuczaj Kamil, Krawczyk Stanisław (2022), Łuczaj: Możemy sprawić, żeby na uczelniach była większa równość, „Magazyn Kontakt”, nr 281, https://magazynkontakt.pl/luczaj-mozemy-sprawic-zeby-na-uczelniach-byla-wieksza-rownosc/.

Markowski Michał Paweł (2013), Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków: Universitas.

Markowski Michał Paweł (2014), Lewica akademicka: między hipokryzją i iluzją, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 208–214.

Nowicki Damian (2022), Z akademii do baru. 73 procent polskich doktorantów ma objawy depresji, „Tygodnik Powszechny”, nr 50, s. 22–25, https://www.tygodnikpowszechny.pl/z-akademii-do-baru-73-procent-polskich-doktorantow-ma-objawydepresji-181661.

Ryś Paweł Wiktor (2015), „Zwrot plebejski” we współczesnej polskiej humanistyce i debacie publicznej, w: Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, s. 307–317.

Skrendo Andrzej (2014), Wyprowadzenie z humanistyki. O książce Michała Pawła Markowskiego „Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki”, „Wielogłos”, nr 1 (19), s. 91–101.

Sowa Jan (2014), Humanistyka płaskiego świata, „Teksty Drugie” nr 1, s. 192–207.

Stachewicz Krzysztof (2010), Kryzys jako kategoria filozoficzna, „Teologia i Moralność”, t. 7, s. 7–16.

Tabaszewska Justyna (2022), Humanistyka służebna. Negocjowanie pola i budowanie autonomii w dobie kryzysu, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Wood EllenMeiksins (2017), Agrarne początki kapitalizmu, przeł. E. Robakiewicz, „Praktyka Teoretyczna”, nr 4 (26), s. 343–360.

Pobierz

Opublikowane
2023-07-15Szymon Trusewicz 
Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku https://orcid.org/0000-0002-4313-7256Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.