Rzeczy, które ranią. O Krakusie Cypriana Norwida

Elżbieta Dąbrowicz

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The contemporary “material turn” in cultural and anthropological studies or rather “defence of things” has inspired a fresh reflection upon the poetry of Cyprian Norwid, whose works have for long shown the poets acute awareness of the material world. The article analyses the “tragedy” Krakus. The conflict between two characters, Rakuz and Krakus, manifests itself in the scene with unconventional use of a horse spur. Rakuz injures his brother, and the wound creates a divide between them. Symbolically, however, it differentiates between two modes of action, “pragmatic” and “ideal” and consequently, it outlines the conflicting roles of the ruler and the saviour.

Słowa kluczowe:

material turn, poetry, Cyprian Norwid, Krakus

Domańska Ewa, Historia w kontekście posthumanistyki, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2015, t. 45, s. 5–21.

Domańska Ewa, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM, 2008, s. 27–60.

Gomulicki Juliusz Wiktor, Metryki i objaśnienia: Krakus, w: C. Norwid, Pisma wszystkie, t. 5: Dramaty, cz. 2, Warszawa: PIW, 1971.

Kijowski Andrzej Tadeusz, Chwyt teatralny, Gdańsk: Tower Press, 2000.

Kraszewski Józef Ignacy, Odczyty o cywilizacji w Polsce, Warszawa 1861.

Kraszewski Józef Ignacy, Sztuka u Słowian szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej, Wilno: A.H. Kirkor, 1860.

Maślanka Julian, Kainowa zbrodnia na wawelskim wzgórzu, „Studia Waweliana” 1994, t. 3, s. 91–97.

Maślanka Julian, Krakus. Książę nieznany tragedia – Uwagi edytorskie, w: C. Norwid, Dzieła wszystkie, t. 5: Dramaty, cz. 1, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2015.

Norwid Cyprian, Krakus – Wanda. Dwa utwory dramatyczne, oprac. W. Przecławski, Warszawa: Biblioteka Polska, 1922.

Norwid Cyprian, Krakus książę nieznany, w: Dzieła wszystkie, t. 5: Dramaty, cz. 1, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2015.

Norwid Cyprian, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. 8, Warszawa: PIW, 1971.

Norwid Cyprian, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. 9, Warszawa: PIW, 1971.

Norwid Cyprian, Poezye, Lipsk 1863.

Olsen Bjørnar, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2013.

Płachecki Marian, Nerwy 16/17, „Colloquia Litteraria” 2007, t. 2, nr 1–2, s. 63–86.

Przesmycki Zenon (Miriam), Wybór pism krytycznych, oprac. E. Korzeniewska, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967.

Trojanowiczowa Zofia, Dambek Zofia, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 1, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Trojanowiczowa Zofia, Lijewska Elżbieta, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 2, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Elżbieta Dąbrowicz 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.