Na scenie poezji. Sposoby konstytuowania podmiotu w Wykazie treści Krystyny Miłobędzkiej

Ewa Nofikow-Dobrodumow

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The article is devoted to the 1984 publication entitled Wykaz treści by Krystyna Miłobędzka. The author shows the multi-faceted nature of the poetic subject and the ways of its creation. She finds that liminality is a category which helps to understand the concept of subjectivity in Miłobędzka’s poetry. Additionally, the author focuses on the opposition between language and speech, poetry and reality, writing and experience. But the key aspect of Miłobędzka’s poetry is its “staginess” and its interconnection with the liminality of the subject, the material qualities of her voice and her use of language variations.

Słowa kluczowe:

poetic subject, liminality of subject, stage, Krystyna Miłobędzka

Barańczak Stanisław, Dramatyczna niegramatyczność, w: Wielogłos: Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, red. J. Borowiec, Wrocław: Biuro Literackie, 2012, s. 43–46.

Białoszewski Miron, Moje Jakuby znużenia, w: tegoż, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa: PIW, 1987, s. 92.

Bogalecki Piotr, Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w twórczości Krystyny Miłobędzkiej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2011.

Borowiec Jarosław, Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem, Wrocław: Biuro Literackie, 2009, s. 17.

Karpowicz Tymoteusz, Metafora otwarta, w: Tymoteusz Karpowicz, Andrzej Falkiewicz, Krystyna Miłobędzka, Dwie rozmowy (Oak Park – Puszczykowo – Oak Park), wybór listów i ilustracji oraz wprowadzenie Krystyna Miłobędzka, oprac. i przygotowanie materiałów do druku J. Borowiec, Wrocław: Biuro Literackie, 2011, s. 191–232.

Miłobędzka Krystyna, Autorska nota o autorce, w: tejże, Gdzie baba siała mak. Gry słowne dla teatru, Wrocław: Biuro Literackie, 2012, s. 183.

Miłobędzka Krystyna, gubione, w: tejże, Zbierane, gubione 1960–2010, Wrocław: Biuro Literackie, 2010.

Miłobędzka Krystyna, Między nieporządkiem a porządkiem, w: tejże, W widnokręgu Odmieńca: teatr, dziecko, kosmogonia, Wrocław: Biuro Literackie, 2008, s. 35–43.

Miłobędzka Krystyna, Wykaz treści, Warszawa: Czytelnik, 1984.

Miłobędzka Krystyna, Zabawa i teatr, w: tejże, W widnokręgu Odmieńca: teatr, dziecko, kosmogonia, Wrocław: Biuro Literackie, 2008, s. 72–108.

Szaruga Leszek, Żeby się podarować, w: Wielogłos: Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, red. J. Borowiec, Wrocław: Biuro Literackie, 2012, s. 53–58.

Turner Victor, Liminalność i gatunki performatywne, w: Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. J.J. MacAloon, przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz, posłowie do wyd. pol. W. Dudzik, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 39–74.

Woolf Virginia, Pani Dalloway, przeł. K. Tarnowska, Kraków: Znak, 2003.

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Ewa Nofikow-Dobrodumow 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.