Parables in the Prologue to Sędziwoj by Józef Bohdan Dziekoński

Anna Naplocha
Abstrakt

The article interprets the metaphor of Phoenix in Józef Bohdan Dziekoński’s novel Sędziwoj. The symbolism of the mythical figure offers a structural frame which unites the whole novel. This motif, which appears in the opening and closing part of the text, is a parabolic representation of the characters’ fortunes and constitutes quasi-biographies of Kosmopolita and Sędziwoj. Also the very introduction, which is based on the Herder’s legend, outlines the entire novel. Finally, drawing from cultural studies, the article frequently refers to symbolism and alchemy.

Słowa kluczowe:

parable, metaphor of Phoenix, Józef Bohdan Dziekoński, Sędziwój

Borges Jorge Luis, Guerrero Margarita, Księga istot zmyślonych, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.

Bugaj Roman, Michał Sędziwój (1566–1636). Życie i pisma, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.

Dziekoński Józef Bogdan, Sędziwoj, Warszawa: PIW, 1974.

Grof Stanislav, Poza mózg: Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii, przeł. I. Szewczyk, Kraków: Wydawnictwo A, 2010.

Jaxa-Ronikier Bogdan, Człowiek z głową. „Philaleta”, Warszawa: „Efekt”, 1992.

Kempiński Andrzej M., Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1993.

Kołodziejczyk Arkadiusz, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica: Urząd Gminy w Korytnicy, 2007.

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990.

Krzyżanowski Julian, Neoromantyzm polski 1890–1918, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

Piasecka Małgorzata, Edukacyjne przestrzenie doświadczania mądrości, „Podstawy Edukacji” 2008, nr 1, s. 67–91.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. K. Romaniuk i in., Poznań: Wyd. Pallottinum, 1984.

Propp Władimir, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1976.

Ricoeur Paul, Symbol daje do myślenia, w: tegoż, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, przeł. E. Bieńkowska i in., Warszawa: „Pax”, 1985.

Rudolph Kurt, Istota i struktura. Główne rysy ideologii i mitologii gnostyckiej, w: tegoż, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, przeł. G. Sowinski, Kraków: „Nomos”, 1995, s. 52–180.

Rustowski Adam M., Angielska powieść gotycka doby wiktoriańskiej, Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1977.

Sawicka Jolanta, Tradycja literacka mitu o Feniksie, w: tejże, Feniks: chrześcijańska interpretacja mitu u Laktancjusza, Warszawa: IBL PAN, 2000, s. 9–18.

Słownik grecko-polski, t. 4: Π – Ω, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa: PWN, 1965.

Słownik mitologii hinduskiej, red. B. Grabowska i in., Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 1994.

Szargot Maciej, Opowieści niesamowite Józefa Bohdana Dziekońskiego, Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2004.

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Anna Naplocha Licencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.