Narcyza Żmichowska – między Matką Polką a kobietą-rycerzem

Ewa Serafin-Prusator

Instytut Slawistyki PAN


Abstrakt

The patriotic ideology of the nineteenth century portrayed women in a stereotypical way as either idealized Polish mothers or women knights. Only such social roles allowed them to appear in the public discourse. The article focuses on the figure of Narcyza Żmichowska, writer, poet and political activist. Both her views and life demonstrate that she did not fit the model of woman proposed in the national-patriarchal discourse but rather subverted it. By rejecting sacrifice and martyrdom, Żmichowska proposed a new feminine identity and a unique vision of patriotism.

Słowa kluczowe:

Polish mothers, women-knights, Narcyza Żmichowska, patriotism

Baranowski Ignacy, Pamiętniki Ignacego Baranowskiego: (1840–1862), Poznań: Gebethner i Wolff, 1923.

Berg Mikołaj Wasyliewicz, Zapiski o powstanie polskiem 1863–1864 roku, t. 1, Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 1898.

Białokur Franciszek, Praca samarytańska i społeczna kobiet polskich w powstaniu styczniowym 1863–1864 roku: materjały do opracowania służby zdrowia w powstaniu styczniowem 1863–1864 r., Warszawa: Nakł. Działu Wydawniczego Warszawskiego Okręgu – Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, 1928.

Borkowska Grażyna, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1996.

Caban Wiesław, Kobiety i powstanie styczniowe, w: Kobiety i świat polityki, t. 3, cz. 1, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa: DiG, 1994, s. 59–72.

Janion Maria, Kobiety i duch inności, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.

Janion Maria, Polonia powielona, w: Polka. Medium, cień, wyobrażenie, red. A. Zawadowska, M. Rudaś-Grodzka, Warszawa: Fundacja Odnawiania Znaczeń, 2006, s. 19–33.

Kieniewicz Stefan, Dramaty trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964.

Kowalczyk Izabela, Matki-Polki, chłopcy i cyborgi... Sztuka i feminizm w Polsce, Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”, 2010.

Kowalczyk Małgorzata Ewa, Sierżant w spódnicy. Historia życia i służby wojskowej Joanny Żubrowej (1782–1852), Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2016.

Kubis Barbara, Postawy kobiet w wybranych utworach literackich, pamiętnikach i poezji z okresu powstania styczniowego, w: Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863–1864, red. T. Kulak, J. Dufrat, M. Piotrowska-Marchewa, Wrocław: Chronicon, 2013, s. 211–232.

Kurkowska Mirella, Narcyza Żmichowska w środowisku warszawskim lat czterdziestych XIX‘ w., w: Kobiety i świat polityki, t. 3, cz. 1, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa: DiG, 1994, s. 235–244.

Monczka-Ciechomska Magda, Mit kobiety w polskiej kulturze, w: Głos mają kobiety. Teksty feministyczne, red. S. Walczewska, Kraków: Convivium, 1992, s. 95–101.

Nietyksza Maria, Tradycyjne i nowe formy aktywności publicznej kobiet w warunkach zaborów, w: Kobieta i świat polityki, red. A. Żarnowska, A, Szwarc, Warszawa: DiG, 1994, s. 83–98.

Okoń Waldemar, Wizerunek kobiety czasów powstania styczniowego w sztuce polskiej XIX wieku (wybrane zagadnienia), w: Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863–1864, red. T. Kulak, J. Dufrat, M. Piotrowska-Marchewa, Wrocław: Chronicon, 2013, s. 191–209.

Paczoska Ewa, Postacie pamięci – „Z teki Grottgera” Marii Konopnickiej, w: Miejsca Konopnickiej. Przeżycia – pejzaż – pamięć, red. T. Budrewicz, M. Zięba, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2002, s. 133–142.

Prokop Jan, Kobieta Polka, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław: Ossolineum, 2002, s. 414–417.

Rawita-Gawroński Franciszek, Monografie z powstania styczniowego, Warszawa: „Księgarnia Polska” Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej, 1928.

Romankówna Mirosława, Sprawa Entuzjastek, „Pamiętnik Literacki” 1957, z. 2, s. 516–537.

Stępień Marian, Narcyza Żmichowska, Warszawa: PIW, 1968.

Walczewska Sławomira, Damy, rycerze i feministki, Kraków: eFka, 2000.

Żmichowska Narcyza, Słowo przedwstępne do dzieł dydaktycznych pani Hoffmanowej, w: Pisma Gabryelli, z życiorysem autorki skreślonym przez P. Chmielewskiego, Warszawa: S. Olgelbranda Synowie, 1886, t. 5.

Żmichowska Narcyza, Listy, t. 1: W kręgu najbliższych, red. S. Pigoń, oprac. M. Romankówna, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1957.

Żmichowska Narcyza, Poganka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013.

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Ewa Serafin-Prusator 
Instytut Slawistyki PANLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.