Kategorie poetyki w czytaniu przestrzeni muzealnych

Małgorzata Czermińska

Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański

Małgorzata Czermińska, prof. zw., absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od magisterium do emerytury pracowała na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładała literaturę polską za granicą (University of Michigan w USA, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Grodzieński na Białorusi). Zajmuje się teorią powieści i prozy niefikcjonalnej, literaturą polską XX wieku, związkami literatury i sztuk wizualnych. Nowsze publikacje: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005); The Autobiographical Triangle: Witness, Confession, Challenge, (tłumaczyła Jean Ward, Berlin 2019, nowa, zmieniona wersja książki Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000). Redakcja i wstęp do zbioru przekładów: Autobiografia (2009). Współredakcja tomów: Czesława Miłosza „Północna strona” (2011) i Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety (2013).


https://orcid.org/0000-0001-8951-0426


Abstrakt

The article seeks to address the question of functionality of poetics in understanding the organization of cultural space such as a museum or art gallery. The author asserts that reading museum space can correspond with reading a continuous narrative which includes all art collection, or that it can be read as anthology of individual and varied pieces of art. The comprehension of a museum should also involve the understanding of its contextual elements such as the symbolism of its architectural design or location. The author analyzes twosituations: when the buildingis designed to function as museum and when the museum building has been adapted for this purpose. This latter function may pose a challenge as in this case its past will remain present and will interfere with the new narrative.

Słowa kluczowe:

museum space, continuous narrative, anthology, collection, architectural symbolism

Certeau de Michel (2008), Wynaleźć codzienność: Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Filostrat Starszy (2004), Obrazy, przełożył, wstępem, komentarzem i przypisami opatrzył R. Popowski, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Hoffman Eva (1995), Zagubione w przekładzie, przeł. M. Ronikier, Londyn: Aneks.

Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej, ułożył J. Przyboś (1959), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pomian Krzysztof (2012), Zbieracze i osobliwości: Paryż – Wenecja XVI – XVII wiek, przeł. A. Pieńkos, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Popowski Remigiusz (2004), Starożytny przewodnik po neapolitańskiej pinakotece, w: Filostrat Starszy, Obrazy, przełożył, wstępem, komentarzem i przypisami opatrzył R. Popowski, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004.

Stoichita Victor (2011), Ustanowienie obrazu. Malarstwo u progu ery nowoczesnej, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Surrealizm. Teoria i praktyka: antologia, teksty wyb., przeł. z fr. i przedmową opatrzył A. Ważyk (1976), Warszawa: Czytelnik.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Małgorzata Czermińska 
Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański

Małgorzata Czermińska, prof. zw., absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od magisterium do emerytury pracowała na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładała literaturę polską za granicą (University of Michigan w USA, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Grodzieński na Białorusi). Zajmuje się teorią powieści i prozy niefikcjonalnej, literaturą polską XX wieku, związkami literatury i sztuk wizualnych. Nowsze publikacje: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005); The Autobiographical Triangle: Witness, Confession, Challenge, (tłumaczyła Jean Ward, Berlin 2019, nowa, zmieniona wersja książki Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000). Redakcja i wstęp do zbioru przekładów: Autobiografia (2009). Współredakcja tomów: Czesława Miłosza „Północna strona” (2011) i Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety (2013).

https://orcid.org/0000-0001-8951-0426Licencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.