Nostalgia za Początkiem. „Mały Tel Awiw” i jego audiosfera w Tel Awiw haKtana Natana Altermana

Beata Tarnowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The subject of this article is the image of old Tel Aviv and its phonic space in Natan Alterman’s prose. A characteristic quality of the Tel-Aviv audio-sphere is mutual permeation of sounds which are part of the world of nature and those generated by people and their civilizational activity. On the one hand, the poet expresses his pride of the growing city, whose noise, interpreted as a manifestation of youthful dynamism, becomes a sign of transformation into a big metropolis, but, on the other hand, reveals a nostalgia for the past: both connected with the origins of the city, as well as with the distant diaspora.

Słowa kluczowe:

audiosphere

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Beata Tarnowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.