Przestrzeń n-wymiarowa i węch. Uwagi o futuryzmie

Magdalena Kokoszka

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstrakt

The author’s subject of interest is olfactory experience and its effect on the form of the space presented by futurists. The futurists develop new sensitivity, open to “sharp” stimuli, and not avoiding dissonances. The smell becomes in this context a component of the constructed space, appertaining to the forms of intensity, dynamic forms. The scent appeals to intuition rather than reasonable calculation, encouraging the futurist “new opening”. Also a broader context of the considerations seems important: the pursuit, declared in program texts of the futurists, of going beyond the convention of three dimension towards an n-dimensional space experienced with all senses; in other words the will to differentiate the ways of perception in order to enrich special imagination.

Słowa kluczowe:

futurism, poetics, space, senses, smell

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Magdalena Kokoszka 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.