Podróż jako lektura. Wyprawy zmysłowe, intelektualne i intertekstualne

Renata Makarska

Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji/Germersheim


Abstrakt

In this article journeys to autobiographical places of the selected writers (Andrzej Stasiuk, Egon Bondy, Ondra Łysohorsky) are interpreted as a form of intensified reading of their works. Travel texts (written by Jáchym Topol, Jacek Podsiadło and Bogdan Trojak) resulting from such a sensual reading naturally refer to both pretexts as well as biographies of the authors visited. It is not important if the travellers meet these authors in person or not. The ways of moving in space are simultaneously cognitive figures of the texts created: deviation from the mainstream of the journey becomes visible both in the digressive nature of the narration as well as in the multiple intertextual connections.

Słowa kluczowe:

journey, autobiographical places, sensual reading, intertextuality

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Renata Makarska 
Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji/GermersheimLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.