„Park pod Lucerną” albo kombinat fabryk. Przestrzeń dzieł sztuki w tekstach Jakuba Kornhausera

Julia Dynkowska

Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

The paper discusses literary forms of extension and transformation of the space of art works in the selected texts by Jakub Kornhauser. In the first mode, the spatial system of the painting is integrated with the real space, which is immediate to the subject, allowing the conceptualization of the subject’s experience. In the second mode the subject presents either a continuation or the story that precedes the plot featured in the work of art. The story narrated is subjected to the realities of the visual paradigm. It completes what remains unseen in the painting. The author asserts that it is this way of representing space that may determine the apocryphal component in the ekphrastic text.

Słowa kluczowe:

space in the work of art, Jakub Kornhauser, ekphrasis, ekphrastic text, apocrypha

Arnheim Rudolf (1978), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Bartsch Shadi, Elsner Jaś (2007), Introduction: Eight Ways of Looking at Ekphrasis, „Classical Philology”, nr 1, s. I–VI.

Becks-Malorny Ulrike (2000), James Ensor 1860–1949, trans. J. Gabriel, K¨oln: Taschen.

Czermińska Małgorzata (2011), Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 183–200.

Dziadek Adam (2011), Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Głowiński Michał (1977), Świadectwa i style odbioru, w: M. Głowiński, Style odbioru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 116–137.

James Ensor 1860–1949: grafika i malarstwo. 12.06.–25.08.2002 Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury [katalog wystawy] (2002), Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Kobelska Adela (2016), Przepisywanie miasta. Poznańskie „przechadzkowniki” jako lokalny gatunek miejski, w: Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału, red. A. Izdebska, A. Przybyszewska, D. Szajnert, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 159–174.

Kornhauser Jakub (2016), Bycie poetą na co dzień spada na dalszy plan, rozm. G. Nurek, Ł. Grzeszczak, „Gazeta Wyborcza” 11.06.2016, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20203183,jakub-kornhauser-bycie-poeta-na-co-dzien-spada-nadalszy-plan.html.

Kornhauser Jakub (2015), Drożdżownia, Poznań: WBPiCAK. Kornhauser Jakub (2018), Granice miasta. Z Krzemionek na Przewóz, „Gazeta Wyborcza” 23.02.2018, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23059312,jakub-kornhauser-granice-miasta-z-krzemionek-na-przewoz.html.

Kornhauser Jakub (2011), James Ensor (1860–1949). Sześć wspomnień z Ostendy, która nigdy nie istniała, „Strony”, nr 1, s. 28–31.

Kornhauser Jakub (2016), Jakub Kornhauser. Surrealista na rowerze, rozm. V. Szostak, „Gazeta Wyborcza” 9.06.2016, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,202062 93,jakub-kornhauser-surrealista-na-rowerze.html.

Kornhauser Jakub (2018), Wolność krzepi, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

Kornhauser Jakub (2016), Zupełnie nieoczekiwane konteksty. Jakuba Kornhausera pytamy o „Drożdżownię”, rozm. R. Honet, http://www.literackapolska.pl/kilka-pytando/jakuba-kornhausera-pytamy-o-drozdzownie/.

Lisak-Gębala Dobrawa (2016), Wizualne Odskocznie. Wokół współczesnej polskiej eseistyki o malarstwie i fotografii, Kraków: Universitas.

Maliszewski Karol (2016), Projekt „wyobraźnia” – ciąg dalszy nastąpił, „Nowa Dekada Krakowska”, nr 3, s. 120–123.

Marcinik Barbara (2016), Jakub Kornhauser i jego „Drożdżownia”, Trójka pod Księżycem, 15.07.2016, godz. 00.05, https://www.polskieradio.pl/9/398/Artykul/1643298, Jakub-Kornhauser-i-jego-Drozdzownia.

Markowski Michał Paweł (1999), Ekphrasis: uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza, „Pamiętnik Literacki”, nr 2, s. 229–236.

Maski (1986), wybór, oprac., red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

Ogłoszono nazwiska nominowanych do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2016, (2016) http://booklips.pl/newsy/ogloszono-nazwiska-nominowanych-do-nagrody-i-wislawy-szymborskiej-2016/.

Rybicka Elżbieta (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas.

Sendyka Roma (2015), Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków: Universitas.

Szajnert Danuta (2011), Dywersyjny potencjał apokryfu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 54, s. 357–371.

Szajnert Danuta (2000), Mutacje apokryfu, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa: IBL PAN, s. 142–153.

Włodyga Piotr (2015), Wymiar hermeneutyczny apokryfów, w: W kręgu apokryfów, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 56–71.

Wójcik Piotr, Najciekawsze jest pogranicze. Jakub Kornhauser o tomiku „Drożdżownia”, http://video.gazeta.pl/cdn/5/20209/292535_DF_Jakub_KornhauserH.mp4.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Julia Dynkowska  
Wydział Filologiczny Uniwersytet ŁódzkiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.