Metafory kresu kolonizacji: Kapuściński – Antunes (wstępne rozpoznania)

Beata Nowacka

Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstrakt

The article compares two books about the consequences of the Angolan Civil War which were written by two distinguished contemporary writers who took part in the events from the 1970s. One is Ryszard Kapuściński, the author of the literary reportage Another Day of Life who worked as a war correspondent for Polish Press Agency. Another one is António Lobo Antunes, the author of The Return of the Caravels – a novel about a young Portuguese soldier forced to defend the anachronistic order. While both authors sympathized with the opposing conflicting parties, they share a decidedly anti-colonial view. The criticism is voiced differently, though. Kapuściński condemns the very idea of colonial rule; Antunes’ scathing judgment centers around the national myths of his own country. Despite apparent differences, both books are complementary in depicting the end of African colonization.

Słowa kluczowe:

postcolonial criticism, Portugal, Africa, colonial empire, geographical discoveries

Antunes António Lobo (2002), Karawele wracają, przeł. A. Kalewska, Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Bilik Andrzej (1974), Portugalska wiosna, Warszawa: Książka i Wiedza.

Broniarek Zygmunt (1977), Angola zrodzona w walce, Warszawa: Wydawnictwo MON.

Broniarek Zygmunt, Samsel Roman (1975), Kto się boi rewolucji? Portugalia 1974–75, Warszawa: Książka i Wiedza.

Cam˜oes L.V. de (2013), Luzjady (Os Lus˘ıadas). Epos w dziesięciu pieśniach, przeł. Z. Trzeszczkowska, Sandomierz: Wydawnictwo „Armoryka” (przedruk z 1890 r.).

Cam˜oes L.V. de (1995), Luzytanie przeł. I. Kania, posł. J. Waczków, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

C´esaire Aime(1950), Rozprawazkolonializmem,przeł.Z.Jaremko-Żytyńska,Warszawa: Czytelnik.

Domosławski Artur, António Lobo Antunes: Karawele wracają, „Gazeta Wyborcza”, z 30.11.2002. (przeł. fragmentu tekstu M. Brus).

Ikonowicz Mirosław (2009), Angola Express, Bydgoszcz: Branta.

Kalewska Anna, (1999), Cam˜oes, czyli tryumf epiki, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kapuściński Ryszard (2011), D’une guerre l’autre. Angola, 1975, traduit par V. Patte, Paris: Flammarion.

Kapuściński Ryszard (1976), Jeszcze dzień życia, Warszawa: Czytelnik.

Nowacka Beata, Ziątek Zygmunt(2008), Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza,Kraków: Znak.

Rushdie Salman (2018), Angola Kapuścińskiego, w: R. Kapuściński: Jeszcze dzień życia, wstęp: M. Ikonowicz, Warszawa.

Żychliński Arkadiusz (2014), Literatura Powszechna. Nowy kanon tłumacza, „Tygodnik Powszechny”, 14 lipca, https://www.tygodnikpowszechny.pl/literatura-powszechna-nowy-kanon-tlumacza-23570?language=pl.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Beata Nowacka 
Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w KatowicachLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.