Nowe słowa w Petit Robert języka francuskiego 2021

Aïno Niklas-Salminen

Aix-Marseille Université


Abstrakt

Słownik językowy oferuje nie tylko opis leksykonu w wypowiedziach werbalnych podmiotów mówiących, ale także postaw tych podmiotów wobec typów mówionych lub pisanych zachowań werbalnych. Słownik jest miejscem odniesienia, opisuje swoje oceny dopuszczalności zgodnie z normą kulturową. Leksykografowie języka francuskiego Petit Robert kładą nacisk na ewolucję języka, którą musi uwzględniać każde nowe wydanie słownika. Prowadzą walkę z jednomyślnością i zubożoną ekspresją, oferując bardzo szeroką wizję francuskich praktyk, począwszy od myśli abstrakcyjnej i współczesnych technik, aż po spontaniczną ekspresję zastosowań językowych. W tym artykule skupiono się na nowych słowach występujących w wersji tego słownika z 2021 r. Jeśli przestudiujemy wszystkie neologizmy dodane w tej pracy, możemy dość wyraźnie zobaczyć, w jakim kierunku ewoluuje leksykon języka francuskiego. Neologia działa w oparciu o pewną liczbę reguł, które charakteryzują się większa lub mniejszą produktywnością.

Słowa kluczowe:

neologizm, ewolucja leksykony, leksykografia, słownik

Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française (édition 2021).

Niklas-Salminen A., 2001, Sur la néologie et la norme, in : La Norme lexicale, éd. G. Siouffi, A. Steuckardt, Dipralangue (E.A. 739), pp. 109–127

Niklas-Salminen A., 2011, Le Nouveau Petit Robert électronique 2009 et les emprunts, Actes du Colloque international Paul Robert : Mémoire, dictionnaire et enseignement, les 17, 18 et 19 octobre, Chlef (Algérie), pp. 135–150.

Niklas-Salminen A., 2011, Sur le traitement des emprunts « nécessaires » dans le « Nouveau Petit Robert 2009 », Actes du Colloque international Les dictionnaires et l’emprunt (16e–21e siècle), 28–29 mai 2009, Aix-en-Provence, pp. 235–246.

Niklas-Salminen A., 2021, Les recommandations officielles proposées pour remplacer les anglicismes dans le «Petit Robert de la langue française », «Kalbotyra », pp. 141–159.

Pruvost J., 2008, éd., Dictionnaire des mots voyageurs. Les 40 ans du Petit Robert, Eragny.

Quemada B. et al., 1993, Mots nouveaux contemporains 1, Matériaux pour l’histoire du vocabulaire français, CNRS, Klincksieck.

Sablayrolles J.-F., 2019, Comprendre la néologie. Conceptions, analyses, emplois, Limoges.


Opublikowane
2023-12-13


Niklas-Salminen, A. (2023) „Nowe słowa w Petit Robert języka francuskiego 2021”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 205–223. doi: 10.15290/baj.2023.23.12.

Aïno Niklas-Salminen 
Aix-Marseille Université