Polisemiczny czasownik baisser w korpusie równoległym francusko-polskim

Joanna Cholewa

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

W artykule przeanalizowano polisemię czasownika baisser w korpusie równoległym francusko‑polskich tekstów literackich, a także różnorodność jego odpowiedników w języku docelowym. Celem opracowania jest określenie: a) które znaczenia, lokatywne lub abstrakcyjne, są statystycznie najistotniejsze; b) czy poszczególne znaczenia baisser są tłumaczone zgodnie z sugestiami słowników i analizy, przedstawionej w artykule Joanny Cholewy Mouvement à polarité négative du sujet: (se) baisser (2021). W korpusie dominują znaczenia lokatywne baisser, a zwłaszcza to, które oznacza opuszczenie części ciała. Jego najczęstszymi polskimi odpowiednikami są spuścić/spuszczać i opuścić/opuszczać. Obserwacja ko(n)tekstu czasownika francuskiego okazała się obiecująca: dzięki analizom przeprowadzonym na większym korpusie możliwe będzie wskazanie korelacji między ko(n)tekstem a wyborem polskiego odpowiednika.

Słowa kluczowe:

korpus równoległy, ekwiwalent, znaczenie lokatywne, znaczenie abstrakcyjne, czasowniki ruchu

Altenberg B., Granger S., 2002, Lexis in Contrast. Corpus-based approaches, Amsterdam.

Cholewa J., 2021, Mouvement à polarité négative du sujet : (se) baisser, « Kalbotyra » 74, pp. 35–48.

Condamines A., 2003, Sémantique et corpus spécialisés : Constitution de Bases de Connaissances Terminologiques, Linguistique. Université Toulouse Le Mirail, https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01321042 (consulté le 8 avril 2022).

Condamines A., 2005, Linguistique de corpus et terminologie, « Langages » 157, pp. 36–47.

Gross G., 2012, Manuel d’analyse linguistique, Lille.

Gross G., 2015, Traitement automatique de la polysémie, « Studia Romanica Posnaniensia » 42/1, pp. 15–33.

Guidère M., 2011, Introduction à la traductologie: penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, Bruxelles.

Johansson S., 2007, Seeing through multilingual corpora, in : Corpus Linguistics 25 Years On, éd. R. Facchinetti, Amsterdam–New York, pp. 51–71.

Nádvorníková O., 2017, Pièges méthodologiques des corpus parallèles et comment les éviter, « Corela », HS-21, http://journals.openedition.org/corela/4810 (consulté le 21 septembre 2021).

Usuń Altenberg B., Granger S., 2002, Lexis in Contrast. Corpus-based approaches, Amsterdam.

Cholewa J., 2021, Mouvement à polarité négative du sujet : (se) baisser, « Kalbotyra » 74, pp. 35–48.

Condamines A., 2003, Sémantique et corpus spécialisés : Constitution de Bases de Connaissances Terminologiques, Linguistique. Université Toulouse Le Mirail, https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01321042 (consulté le 8 avril 2022).

Condamines A., 2005, Linguistique de corpus et terminologie, « Langages » 157, pp. 36–47.

Gross G., 2012, Manuel d’analyse linguistique, Lille.

Gross G., 2015, Traitement automatique de la polysémie, « Studia Romanica Posnaniensia » 42/1, pp. 15–33.

Guidère M., 2011, Introduction à la traductologie: penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, Bruxelles.

Johansson S., 2007, Seeing through multilingual corpora, in : Corpus Linguistics 25 Years On, éd. R. Facchinetti, Amsterdam–New York, pp. 51–71.

Nádvorníková O., 2017, Pièges méthodologiques des corpus parallèles et comment les éviter, « Corela », HS-21, http://journals.openedition.org/corela/4810 (consulté le 21 septembre 2021).


Opublikowane
2023-12-13


Cholewa, J. (2023) „Polisemiczny czasownik baisser w korpusie równoległym francusko-polskim”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 27–41. doi: 10.15290/baj.2023.23.02.

Joanna Cholewa 
Uniwersytet w Białymstoku