Grecki przysłówek εὖ w konstrukcjach przedrostkowych w leksyce neotestamentalnej

Aleksandra Żłobińska-Nowak

Uniwersytet Śląski


Abstrakt

Artykuł skupia się na analizie semantycznego charakteru greckiego przysłówka εὖ oraz jego roli przedrostkowej w konstrukcjach morfologicznych wybranych jednostek leksykalnych obecnych w tekstach Nowego Testamentu. Autorka rozpoczyna od przeglądu możliwości tworzenia jednostek leksykalnych z użyciem wybranego przedrostka, wyliczając leksemy o najwyższym stopniu produktywności pojawiające się w wybranym do analizy korpusie. Wyselekcjonowane w ten sposób jednostki poddane zostają następnie analizie pod kątem ich funkcjonowania w tekstach neotestamentalnych zarówno z przedrostkiem εὖ, jak i bez niego. Przeprowadzona w ten sposób analiza pozwala na wskazanie wkładu semantycznego, który badany przedrostek wnosi w nowo powstałe formacje językowe. Niniejsza praca koncentruje się również na analizie porównawczej przekładów przyjętych we francuskich opracowaniach biblijnych i sugeruje głębsze ich rozumienie na podstawie rezultatów przeprowadzonego badania.

Słowa kluczowe:

translation, grecki przysłówek εὖ, przedrostki, leksemy złożone, greka biblijna, tłumaczenie

Benveniste É., 1974, Problèmes de linguistique générale, II, Paris.

Delbecque N. (éd.), 2006, Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le langage, Bruxelles.

Krzeszowski T.P., 1999, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń.

Oberle B., 2012–2015, Fiches de linguistique et de grammaire grecque, https://boberle.com/static/pres/projects/greek-grammar-reference-sheets/fiches_ de_linguistique_et_de_grammaire_grecque.pdf (consulté le 20 décembre 2022).

Ochsenmeier E., 2018, Cours de grec du Nouveau Testament. Deuxième édition révisée avec corrigé des exercices, Charols.

Portine H., 1997, Benveniste et la question de la fondation d’une syntaxe, « Linx. Revue des linguistes de l’université Paris X Nanterre » 9, 81–94, http://journals. openedition.org/linx/1002 (consulté le 20 décembre 2022).

Rosłon J.W.L., 1990, Gramatyka języka greckiego oparta na tekstach Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu dla studentów biblistyki i nauk pokrewnych, Warszawa.

Rousseau N., 2016, Du syntagme au lexique. Sur la composition en grec ancien, Paris.

Rousseau N., 2021, Formation des mots composés du grec ancien, « Etymologika », https://etymologika.hypotheses.org/1911 (consulté le 20 décembre 2022).

www 1, https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1993 (consulté le 20 décembre 2022).

Bailly M.A. (éd.)., 2020, Dictionnaire grec-français. Rédigé avec le concours de M.E. Egger. À l’usage des élèves, des lycéens et des collèges. Nouvelle édition revue et corrigée, dite Bailly 2020 Hugo Chávez, https://outils.biblissima.fr/en/eulexis-web (consulté le 20 décembre 2022).

Chantraine P., 1968, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris.

Dictionnaire de l’Académie Française, https://www.dictionnaire-academie.fr (consulté le 20 décembre 2022).

https://d.iogen.es/web/?ver=1.003&user=acad (consulté le 20 décembre 2022).

La Bible Darby, https://emcitv.com/bible (BD).

La Bible du Semeur, https://emcitv.com/bible (BDS).

La Sainte Bible David Martin, https://emcitv.com/bible (SBDM).

La Sainte Bible Louis Segond 1910, https://emcitv.com/bible (SBLS).

La Sainte Bible Ostervald, https://emcitv.com/bible (SBO).

La Sainte Segond 21, https://emcitv.com/bible (BS21).


Opublikowane
2023-12-13


Żłobińska-Nowak, A. (2023) „Grecki przysłówek εὖ w konstrukcjach przedrostkowych w leksyce neotestamentalnej”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 303–330. doi: 10.15290/baj.2023.23.17.

Aleksandra Żłobińska-Nowak 
Uniwersytet Śląski