Tom 17 (2017):
Literaturoznawstwo

Agnieszka Lis-Czapiga
57 - 68
opublikowany: 2017-12-30
Patryk Witczak
101 - 112
opublikowany: 2017-12-30
Językoznawstwo

Iна Бубновiч
151 - 158
opublikowany: 2017-12-30
Marcin Kojder, Marek Olejnik
207 - 218
opublikowany: 2017-12-30
Kulturoznawstwo

Liliana Kalita
323 - 332
opublikowany: 2017-12-30
Recenzje